Kwekerij

Claresse

De vissoort Claresse komt als hij ongeveer 12 gram weegt uit het broedhuis naar de viskwekerij. Dit gebeurt met eigen transport zodat de kwaliteit optimaal blijft.

In de kwekerij verblijft hij ongeveer 4 maanden. De pootvisjes verblijven eerst 3-4 weken in een bassin van 4.500 liter. Als ze 85 gram wegen, worden ze overgezet naar bassins van 70.000 liter, waar ze in 3-4 maanden uitgroeien tot 1200 à 1300 gram.

Meerdere keren per dag voert de viskweker de Claresse. In totaal heeft de Claresse 750-800 gram visvoer nodig om uiteindelijk 1kg te wegen; een bijzondere prestatie. Omdat het voer voor het grootste deel bestaat uit plantaardige grondstoffen is het gelijk ook goed voor milieu en natuur.

De duurzaam gekweekte Claresse onderscheidt zich op meerdere punten van andere consumptievissen. Dat zijn kwaliteiten goed tot uiting blijven komen, is met name de verdienste van de kwekers. De Claresse heeft wit vlees en een milde smaak, een stevige doch malse structuur èn een goede prijs. Claresse is duurzaam en toegankelijk voor een breed publiek.

We mogen met betrekking tot de duurzaam gekweekte Claresse met recht spreken van een premium kwaliteitsproduct: Claresse wordt aanbevolen door o.a. Stichting De Noordzee en Het Wereld Natuurfonds. Hij wordt geprezen als een uitstekende vervanger voor overbeviste witvissoorten.

Topaal B.V.

Brouwerskampweg 19
5691PN Son
Nederland

Voer

De meeste vissoorten zijn omnivoren, ze eten zowel plantaardige als dierlijke voeding. Samen met de visvoerleverancier wordt gekeken welke voeding het beste aansluit bij de behoefte van de vis. Voor elke vissoort is een apart dieet samengesteld dat zoveel mogelijk overeenkomt met hetgeen hij in de natuur zou eten.

Kleine vissen hebben meer behoefte aan eiwitten. Het eiwitgehalte in het voer loopt bij het ouder worden van de vissen terug van 60% naar 40%. Gemiddeld is 70% van het voedsel van plantaardige oorsprong, de overige 30% bestaat uit vismeel en visolie. De hoeveelheid vismeel die overblijft na verwerking van de vis is gelijk aan de hoeveelheid vismeel die wordt gebruikt gedurende het kweekproces. Het percentage vismeel en visolie is de laatste jaren sterk verminderd en de kwekerij streeft uiteindelijk naar een 100% plantaardig dieet.

Het visvoer dat Topaal gebruikt bestaat uit GMO-vrije ingrediënten.

Technologie

De kwekerij gebruikt een minimum aan water en stroom (20 liter bronwater en slechts 0.8 kWh per kilo vis) en hebben tot een buitentemperatuur van 0°C geen verwarming nodig.

Het energieverbruik van de gesloten kweeksystemen per kg productie ligt lager dan de hoeveelheid energie die nodig is om één kilo vis in de zee te vangen.

Recirculatie

De kwekerij werkt volgens het innovatieve recirculatieprincipe. Aan de visbassins is een waterzuivering gekoppeld die het water schoonmaakt èn geschikt maakt voor hergebruik. De in het water opgeloste stoffen worden met behulp van bacteriën afgebroken. Een biologisch zuiveringsproces precies zoals dat in de natuur plaatsvindt.

De plantaardige ingrediënten in het visvoer bevatten stikstof. De vissen groeien hier goed van, maar scheiden het ook uit als ammonium (NH3) in het water. In de waterzuivering wordt dit volledig afgebroken tot luchtstikstof (N2) en koolstofdioxide (CO2). De vaste materialen worden eruit gefilterd en gebruikt als bemesting voor landbouwgewassen. Een gesloten stikstofkringloop dus.

Door dit vergaande recirculatiesysteem is het netto waterverbruik van de kwekerij uniek laag. Het waterverbruik ligt op slechts 1 à 5% van het totale verbruik bij teelt in Aziatische landen en open teelt. De Claresse wordt in een dergelijk gesloten systeem gekweekt.

Het gesloten recirculatiesysteem waarmee Topaal werkt is de meest duurzame en milieuvriendelijke vorm van viskweek.